Únavový lom hřídele pásové pily

Jedná se o lom v oblasti vysokocyklové únavy materiálu při namáhání ohybem za rotace. Vznikl a šířil se při nízkém nominálním napětí a při nízkém vrubovém účinku osazení hřídele pro valivé naklápěcí ložisko. Při faktografickém rozboru lomové plochy bylo zjištěno, že lom nukleoval po obvodě (viz šipky) a má dvě samostatné části:

  • část A - vlastní únavový lom, šířící se postupně
  • část B - jednorázový silový dolom (zbytkový lom)