Pohled na poškozené dno pístu s vyříznutým segmentem, který byl použit pro laboratorní zkoušky.