Šipka ukazuje na konečnou polohu ocelové spony v sacím kanále ještě před jejím rozlomením vlivem cyklického namáhání v kritickém průřezu s následným průnikem do spalovacího prostoru.