Únavové lomy nosníku rámu nástavby nákladního vozidla
Příčinou vzniku únavových trhlin je přítomnost ostrých hran v místě zkosení (oříznutí) nosníku. Zde vznikající lomy jsou způsobeny vlivem vysoké koncentrace tahové složky ohybového namáhání vibracemi za provozu.