Únavový lom hřídele poloosy vozidla

Jedná se o lom v oblasti vysokocyklové únavy materiálu při namáhání ohybem za rotace při vrubovém účinku osazení hřídele pro valivé ložisko.

  • část A: vlastní únavový lom, šířící se postupně
  • část B: jednorázový silový dolom (zbytkový lom)