Soucásti poškozené pretocením turbomotoru s nábehem maximálních otácek po dobu cca 60 sekund.