Ing. Jiří Dvořák, znalecká kancelář
 
O firmě
Portfolio
Kontakt
Znalecká kancelář se zaměřením na stroje, automobily a zařízení, včetně posuzování související problematiky z oboru.
 

V seznamu znalců jmenovaných Krajským soudem v Hradci Králové jsem zapsán od roku 1986 a zabývám se zpracováním znaleckých posudků v oborech, odvětvích a specializacích:

  • Posudky na ocenění strojů, zařízení a technologických celků z oborů všeobecného strojírenství, stavebnictví, zemědělství aj., jakož i posuzování jejich technického stavu.
  • Posudky na ocenění motorových i nemotorových vozidel včetně historických, dopravních zařízení, manipulační techniky apod.
  • Posudky pro stanovení rozsahu a způsobu poškození, kalkulaci škod na osobních i nákladních vozidlech, strojích a zařízeních apod.
  • Posudky z oblasti autoopravárenství - rozbory cen, technologických postupů při opravách, kvality oprav apod.

V těchto výše uvedených oborech pak posuzováním a stanovováním příčin, způsobu a rozsahu poškození a vad, zejména pak:

  • posuzováním provozních součástí v oblastech mazání, tření, opotřebení (tribologie)
  • posuzování havarijních lomů strojních součástí
  • posuzování vhodnosti konstrukčního řešení z hlediska tvarové pevnosti při dynamickém namáhání
  • posuzováním vlastností použitých konstrukčních materiálů z hlediska vhodnosti užití pro daný element zejména s ohledem na technologii tváření a tepelného zpracování
  • posuzováním vlivu dynamických cyklicky působících sil (vibrací) na možný vznik únavových lomů

Při zpracování posudků dlouhodobě a efektivně spolupracuji s některými znalci (konzultanty) ze speciálních oborů. Především v problematice materiálového inženýrství s materiálovým specialistou panem Rudolfem Gottsteinem, který byl znalcem jmenován KS Hradec Králové v roce 1972 pro odvětví všeobecného strojírenství se specializací kovové materiály, jejich vady, vlastnosti a zpracování.